Disclaimer

Algemeen
TAJ Trouw Aan Jezelf spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. TAJ Trouw Aan Jezelf behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt TAJ Trouw Aan Jezelf geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan TAJ Trouw Aan Jezelf geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.

TAJ Trouw Aan Jezelf garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Natuurlijk doen we wel zo goed mogelijk ons best om dat tegen te gaan.

TAJ Trouw Aan Jezelf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Blogazine
De blog op deze website geeft onze persoonlijke visies, ervaringen en meningen weer. Wij zijn geen experts in de gebieden waar wij over schrijven. Zo zijn wij geen psychologen, geen koks, geen artsen en geen voedingsdeskundigen. Gebruik van de beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoording van de bezoeker van deze website. Hoewel wij natuurlijk onze uiterste best doen om geen onjuistheden te vermelden, kunnen wij geen garanties geven betreffende de juistheid of geldigheid van de inhoud of de geschiktheid ervan voor welk doel dan ook.

Wij hebben het recht om zonder voorafgaand bericht aan de auteur van een reactie, reacties op onze blog te wijzigen en/of te verwijderen.

Copyright
Er berust auteursrecht op al onze artikelen en een groot deel van onze foto’s (al onze product- en modellenfoto’s en een groot deel van onze blogfoto’s). Wil je een foto en/of artikel van ons gebruiken, dan heb je daarvoor eerst toestemming nodig. Mail in dat geval je verzoek naar [email protected]. Voor artikelen en foto’s die wij zelf overgenomen hebben van derden, hebben wij vooraf toestemming gekregen voor gebruik. Als deze artikelen en foto’s van ons door de bezoeker gekopieerd worden, ligt de verantwoordelijkheid daarvan bij de bezoeker.

Het is niet onze bedoeling om zelf enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Mocht dit per ongeluk toch een keer voorkomen en een copyrighthouder van mening is dat zijn/haar belangen worden geschaad, verzoeken wij je om contact met ons op te nemen via [email protected].

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Wij behouden ten alle tijden het recht om deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.